Zahrada bratří Čapků

Zahrada bratří Čapků

V průběhu roku 2005 jsme realizovali dílo ze zahradnického hlediska vskutku velmi významné, a to kompletní obnovu zahrady Karla a Josefa Čapka na Vinohradech v Praze. Tato zahrada patří zcela jistě k našemu kulturnímu dědictví. Zahrada bratří Čapků s ohledem na jejich životní dílo má význam nejen lokální v rámci obytného souboru, ale i národní a mezinárodní.
Výsledky průzkumu vegetační složky i technického vybavení zahrady byly v projektu srovnány s dochovanými písemnými materiály (objednávkové a dodací listy, korespondence a fotografie). Vzhledem ke kvalitě stávajících a bezpodmínečně zachovávaných dřevin má zahrada význam pro místní podmínky životního prostředí. Nezbytné zásahy umožnily zlepšení těchto podmínek a především návrat k původnímu stavu. Metoda náznakové rekonstrukce byla zvolena i vzhledem k možnostem další údržby. Pro objektivní posouzení a správný rozvrh zvolených opatření byla rekonstrukce zahrady rozdělena do několika etap. V první etapě jsme se soustředili zejména na pěstební opatření tzv. první naléhavosti. Postupně jsme rozhodli o dalších detailech, které zahradu dotvářejí. Porostní detail byl navržen pouze v těch částech zahrady, kde došlo k úplnému rozpadu původní kompozice.

Fotogalerie
Máte dotazy?