Výsadba vzrostlých stromů

Zajišťujeme kompletní výsadbu vzrostlých stromů a keřů od výběru ve školkách v zahraničí, výsadbu a povýsadbovou péči. Nabízený sortiment disponuje širokou škálou rostlin rozličných tvarových forem a velikostí od menších po největší. Jedná se v průměru o 30 - 40 let staré dřeviny, které jsou na proces přesazení pravidelně připravovány. Výsadbou velkých stromů tak můžeme dosáhnout účinku na který bychom museli mnohdy čekat i desetiletí.
Výsadba vzrostlých stromů

Osobní výběr v areálu školek

Zajišťujeme osobní výběr přímo ve školkách v Německu nebo Holandsku, kde spolupracujeme s místními školkaři.

Zajištění přepravy

Zajistíme dopravu na místo výsadby. U velmi velkých a vzrostlých jedinců se může jednat o nadrozměrnou přepravu.

Výsadba

Je nejčastěji prováděna pomocí jeřábu nebo jiné techniky. Zahrnuje přípravu výsadbové jámy správných parametrů až po samotnou výsadbu a kotvení.

Povýsadbová péče

Je cestou k zajištění úspěšné adaptace dřeviny na novém stanovišti. Správné koncipovaná zálivka a ostatní úkony jsou nezbytné po dobu 2 - 5 let po výsadbě.

Výsadba vzrostlých stromů je koupě historie i budoucnosti zároveň. Kontaktujte nás pro více informací. 

Máte dotazy?